21 april 2024
Hidde Hietkamp
De Homeie 37
8621DN Heeg
mob: +31 622850109
mail@wcm.frl

Checklist

Een checklist is een lijst van punten die moeten gecontroleerd worden, checklist02
en die moet ingevuld worden door de persoon belast met de controle, 
op basis van zijn/haar vaststellingen.

Door het volgen van een checklist zorgt men dat de controle volledig en consistent is. 
Bij het opstellen van de checklist moet men uiteraard ervoor zorgen dat er geen punten op ontbreken.

Checklists worden in vele vakgebieden gebruikt, 
onder meer waar een rigoureuze controle van een systeem nodig is vooraleer een risicovolle taak wordt aangevat,
bijvoorbeeld in de lucht- en ruimtevaart, de procesindustrie of de klinische geneeskunde. 
Enkel wanneer de checklist helemaal is afgewerkt en aan alle punten is voldaan,
mag de taak - bijvoorbeeld het opstijgen van een vliegtuig of het lanceren van een ruimtevaartuig - uitgevoerd worden. 
Door altijd een checklist te volgen vermijdt men dat men iets zou vergeten te controleren, 
met mogelijk catastrofale gevolgen.

Checklists worden ook gebruikt voor kwaliteitsbewaking, bijvoorbeeld in software engineering.

De vorm van een checklist is een geordende lijst van te overlopen punten met naast elk punt een aankruisvakje dat aangevinkt wordt als het betreffende punt is gecontroleerd. 
Eventueel is er ruimte voorzien voor commentaar wanneer een punt niet voldoet.

Alledaagse voorbeelden van checklists zijn "to do"-lijstjes en boodschappenlijstjes.
booteigenaren gebruiken voor het winterklaar maken veelal een checklist als dit voorbeeld.
checklist05