21 april 2024
Hidde Hietkamp
De Homeie 37
8621DN Heeg
mob: +31 622850109
mail@wcm.frl

LEAN

Lean manufacturing: (de slanke organisatie) 

        Lean model 002

Lean manufacturing / Lean Production
is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen;
activiteiten die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren.
De organisatie wordt vanuit logistiek oogpunt verbeterd. 
Ik maak onderscheid tussen waardetoevoegende activiteiten en verspillingen, 
bekeken vanuit de klant. 
Verspillingen zoals voorraden, fabricagefouten kunnen worden opgespoord en geëlimineerd. 
Hiervoor kun je VSM  (Value Stream Mapping) toepassen 
Daarnaast is het belangrijk is om je proces/machine efficiency te meten en je verbeterpotentie vast te stellen. Hiervoor is OEE  (Overall Equipment Effectiveness) een goed gereedschap. 
Als je de OEE hebt vastgesteld, zijn er afhankelijk van de situatie, verschillende gereedschappen die voor verbeteringen zorgen. 
Lean legt het accent op logistieke verbeteringen. 
Belangrijk is dat je verliezen in kaart brengt en verspillingen elimineert.
Bovenop het fundament ligt de basis van het “lean production systeem” met een eenvoudige visuele sturing (5S) aan de ene kant
en een constant optimalisatieproces (Kaizen) aan de andere kant.
Bovenop deze basis staan twee pijlers.
De eerste is de verbetering van het productieproces (Heijunka - production leveling, Takt Time Pull flow en JIT - Just in time).
De andere pijler bestaat uit het reageren op afwijkingen van het systeem (Standard working, Man-Machine separator en Jidoka - Act on abnormality).
Samen resulteert dit in een kwalitatief productieproces met korte levertijden en lage productiekosten. 

Het proces begint met de vorming van een multifunctioneel team,
dat de gebruikte materialen en het proces beoordeelt.
Medewerkers van productie en onderzoek, maar ook financiele mensen maken deel uit van dit team.
Aan alle processtappen worden kosten verbonden,
waardoor achteraf bepaald kan worden waar de meeste winst kan worden behaald.
In de beoordeling worden bijvoorbeeld beslissingen over make-or-buy of re-engineering overwogen.

Kenmerken
Kenmerken van “lean manufacturing” zijn de vlakke hiërarchie,
meer verantwoording en competentie aan de "basis",
het elimineren van verliezen,
de verbeterde communicatie met klanten en met leveranciers,
de concentratie op wat belangrijk is en de klantvriendelijkheid.
Met name Toyota heeft deze methode volop ingezet,
waardoor dat bedrijf in kostenbeheersing een voorsprong heeft ten opzichte van de concurrenten.

De toenemende belangstelling voor procesoptimalisatie heeft ervoor gezorgd
dat Lean-principes inmiddels ook toegepast worden in niet-industriële omgevingen.
Zo wordt Lean toegepast in bijvoorbeeld ondersteunende processen zoals ICT en Sales & Marketing

Drie Mu's (beheersingsgebreken)
Er worden drie hoofdcategorieën benoemd waar het aan beheersing kan ontbreken, 
alle drie beginnend met Mu:
   Muda (verspillingen: alle activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant).
   Muri   (oneffenheid in de vraag: overbezetting door bijvoorbeeld onterechte vraagvariatie),
   Mura  (oneffenheid in het proces: bijvoorbeeld variatie in de maatvoering)

In lean wordt er onderscheid gemaakt tussen acht verschillende soorten verspillingen:
  - defecten, 
  - overproductie, 
  - transport, 
  - wachten, 
  - opslag, 
  - bewegingen en verplaatsingen, 
  - meer doen dan nodig is, 
  - onbenutte creativiteit en capaciteit