21 april 2024
Hidde Hietkamp
De Homeie 37
8621DN Heeg
mob: +31 622850109
mail@wcm.frl

LEAN transformatie

Lean Transformatie is het proces van visie naar prestatie.
Er is geen enkele "juiste" weg, maar wel een weg die uw organisatie past.
De branche waarin u werkzaam bent, het type product dat u levert, 
de samenstelling van uw personeelsbestand en nog vele andere zaken 
zijn van invloed op de keuze van de beste weg naar Lean.

      lean transformatie01                       


In de figuur ziet u slechts een voorbeeld met de meest wezenlijke onderdelen van een LeanTransformatieproces.
Wie u bent en wat uw doel is bepalen uiteindelijk de route die het meest succesvol  is.

Westerse bedrijven denken vaak in 'projecten', waarbij van tevoren al is vastgelegd hoe er zal worden verbeterd. 
Dat gaat fout zodra er onverwachte zaken optreden zoals veranderingen in de marktsituatie. 
Teamleiders binnen Toyota pakken het daarom anders aan: 
Zij verbeteren proefondervindelijk en in ministapjes, via snelle cycli van plan-do-check-act. 
Dit heeft als voordeel dat je gaandeweg leert over de weg omhoog, 
waardoor je beter kunt inspelen op onverwachte bottlenecks. 
In het boek Toyota Kata wordt het ingeslepen gedragspatroon dat de teamleiders vertonen de Improvement Kata genoemd. 
Kata is Japans voor ‘vorm’, het woord verwijst naar routineuze vormen van beweging, 
die je bijvoorbeeld ziet in Oosterse gevechtssporten. (bron: Boek Toyota Kata, Mike Rother).

      lean transformatie02

Het consequent toepassen van Improvement Kata is minder eenvoudig dan het lijkt. 
Daarom heeft elke teamleider een – meer ervaren – coach, die het gewenste gedrag onderwijst via learning-by-doing. 
Het is daarbij de kunst om de leerling niet in een bepaalde oplossingsrichting te sturen, 
maar er alleen voor te zorgen dat hij of zij zich aan de regels houdt. 

Om de dialoog tussen de probleemoplosser en de coach te structureren wordt vaak een stuk papier gebruikt ter grootte van een A3. 
Daarop wordt de probleemanalyse door de leerling vastgelegd. 
Die A3-rapportage wordt voortdurend herschreven op aanwijzing van de coach. 
Deze methode wordt door John Shook beschreven in zijn boek Managing to Learn.  (Zie A3-management) 
Vaak wordt een A3 herzien na het opnieuw bezoeken van de werkvloer(gemba) om informatie in te winnen, 
of na feedback van de medewerkers over de voorgestelde oplossingen. 
Op die manier ontstaat een soort reisverslag, van probleembeschrijving tot de gevonden oorzake 
en van de voorgestelde ‘tegenmaatregelen’ tot de implementatie daarvan. 
Een A3-rapport bevat vaak eenvoudige tekeningen, zodat zo veel mogelijk mensen kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem.

Invoeringstips

een lijstje invoeringstips:

1.Bestudeer Lean cases , liefst zo veel mogelijk.  Zie deze voorbeelden als inspiratiebron, 
niet als iets om zonder meer te kopiëren. 
Lean manufacturing kun je namelijk niet invoeren zonder trail-and-error en adaptatie.

2.Volg een cursus Lean.

3.Lees boeken over Lean, bijvoorbeeld van James P. Womack en Daniel Jones:  The machine that changed the world of  Lean thinking.. 

4.Bezoek bedrijven die Lean toepassen. Bedenk daarbij: hoe kan ik deze filosofie toespitsen op mijn situatie.

5.Standaardiseer uw werkprocessen, deze ‘normaalsituatie’ vormt vervolgens de basis voor verbeteringen.

6.Richt uw werkvloer ‘stroomsgewijs’ in.

7.Schrap alle activiteiten die geen waarde toevoegen aan het product, ook buiten de werkvloer. 
Tussenstappen, wachttijden en tussenpersonen zijn taboe, overal!

8.Hevel zoveel mogelijk verantwoordelijkheden over naar zelfsturende teams, 
maar zorg er wel voor dat er een structuur is voor het oplossen van problemen en het inroepen van hulp daarbij.

9.Zorg dat iedere werknemer de principes van Lean kent, en weet hoe hij of zij persoonlijk kan bijdragen 
aan het realiseren van de bedrijfsmissie.

10.Besteedt veel aandacht aan change-management en leiderschapsontwikkeling

11.Vergeet het ontwerpproces niet. Een productontwerp is lean als het product de functionaliteit biedt 
die de klanten wensen (en niets meer!), én als het gemakkelijk (lean) kan worden geproduceerd.

12.Lean lijkt op afvallen: pas dus op voor een jojo-effect. 
Blijf voortdurend op de weegschaal letten, anders worden uw bedrijfsprocessen opnieuw ‘vadsig’!