21 april 2024
Hidde Hietkamp
De Homeie 37
8621DN Heeg
mob: +31 622850109
mail@wcm.frl

TPM

(de geoliede organisatie) verbetert bedrijfsprocessen primair vanuit de invalshoek productiviteit.
Het accent ligt op machineperformance. 
Storingen en stilstanden zijn verspillingen die met deze groep van gereedschappen worden worden aangepakt en geƫlimineerd.

TPM is een afkorting voor Total Productive Manufacturing of Total Productive Maintenance. 
Onderhoud van productielijnen of machines speelt daarin een belangrijke rol. 
Daarnaast zijn er een aantal  technieken om productielijnen -machines bedrijfszeker, 
voorspelbaar en effectief te maken.

TPM-technieken worden toegepast in bedrijven met kapitaalsintensieve productiemiddelen. 
Daar waar met name de machines het werk moeten doen is de toepassing van TPM een absolute must. 

TPM-Technieken

Autonoom onderhoud
De techniek om de productiemedewerkers zelf een belangrijke rol te geven
bij het in optimale staat houden van hun machines. 
De medewerkers gaan zich 'eigenaar' voelen  
van de productiemiddelen en leren daarnaar te handelen.

Reductie van korte stops en verhoging van de productiesnelheid

SMED
Omsteltijdreductie, de techniek om stapsgewijs omsteltijden te reduceren
tot het absolute minimum, 
waardoor veel sneller omgesteld kan worden, 
met minder materiaalverlies bij het omstellen 
en direct na het omstellen op de maximale productiesnelheid te produceren. 
Vervolgens kan veel vaker omgesteld worden 
zodat kortere runs gemaakt kunnen worden tegen lager kosten met hoge flexibiliteit.

EEM
Early Equipement Management, 
de techniek om nieuwe machines en productieprocessen vanaf het begin
verspilling/loos te maken door toepassing van TPM-technieken.