21 april 2024
Hidde Hietkamp
De Homeie 37
8621DN Heeg
mob: +31 622850109
mail@wcm.frl

AMS

Het Asset Management Systeem is vanuit de filosofie van duurzaamheid een uitgekiend continu-systeem 
voor beheer en onderhoud van bedrijfsmiddelen. 
Als tegenhanger van het ad hoc vervangen van kapotte of versleten onderdelen, 
controleert het AMS (Asset Management System) voortdurend de staat van onderhoud 
en de (rest)kwaliteit van de bedrijfsonderdelen. 
Hierdoor kunnen tijdig en goed onderbouwde beslissingen genomen worden in het kader van het onderhoud van alle bedrijfsmiddelen, 
waardoor de risico’s voor gebouwen, installaties, hun omgeving en de mensen 
die er werken, wonen of verblijven geminimaliseerd en beheerst worden. 
De installaties zullen daarmee tevens te allen tijde in een goede staat van onderhoud verkeren.

Het Asset Management Systeem bevat een:
-strategisch deel met de strategische visies en doelen,
-tactisch deel met de vertaling hiervan in concrete tactische doelstellingen en budgetten,
-operationeel deel met de uitwerking in een jaarlijkse operationeel Inspectie & Onderhoudsplan.

We hebben te maken met de steeds groter wordende uitdaging om de beschikbaarheid van productiemiddelen te garanderen. 
Daarbij neemt het belang van veiligheid, milieu, economie, certificering, duurzaamheid en efficiëntie steeds meer toe. 
We moeten  antwoord kunnen geven op vragen als:
• Hoe besparen wij op onze onderhoudskosten zonder op de betrouwbaarheid in te leveren?
• Hoe kunnen wij onze beperkte resources maximaal benutten?
• Waar bevinden zich onze objecten en hoe staat het met het onderhoud?
• Wat is de conditie van mijn objecten?
• Hoe kunnen wij de veiligheid van de objecten optimaliseren?
• Wat doen we zelf en wat besteden we uit?
• Hoe beheren we onze leveranciers en houden we grip op onze (prestatie)contracten?

Er zijn verschillende ondersteunende softwarepakketten beschikbaar die kunnen helpen 
bij het beantwoorden van deze vragen en zijn als tool geschikt voor zowel eigenaren van objecten als opdrachtnemers in de onderhoudswereld. 
De software wordt ingezet voor het beheer, de coördinatie en/of de uitvoering van contractuele (onderhouds)activiteiten.

Voordelen en resultaten van Asset Management Software:
• Beheer en beheers (prestatie)contracten
• Beheer en onderhoud bedrijfsmiddelen.
• Coördinatie en regie van het onderhoudsproces
• Onderhoud bij en serviceverlening
• Uitvoeren van inspecties van assets
• Registratie van verplichte keuringen
• AMS zijn veelal ontwikkeld vanuit de onderhoudspraktijk, waarbij de herkenbaarheid is vergroot 
door het integreren van processen en benamingen vanuit de branche. 
Dit leidt tot een hogere acceptatie en biedt de garantie dat het systeem de gewenste (management)informatie verschaft.