21 april 2024
Hidde Hietkamp
De Homeie 37
8621DN Heeg
mob: +31 622850109
mail@wcm.frl

Corrective action plan

Een corrective action plan zijn verbeteringen in processen binnen een organisatie of bedrijf 
om de oorzaken van fouten, problemen en ongewenste situaties weg te nemen. 
Een corrective action plan is een concept binnen het geheel van best practices van een organisatie. 
Het is geconcentreerd op een systematisch onderzoeken van root causes van fouten, problemen en ongewenste situaties. 
In een poging om herhaling te voorkomen of om optreden (1e keer) te voorkomen. 
Het corrective action plan is onderdeel van het management syteem van een organisatie of bedrijf.

Het concept:
- goed gedefinieerde informatie die het probleem identificeert.
- een root cause analyse om daarmee de oorzaak van het probleem te vinden 
en een voorstel voor acties om het geidentificeerde probleem op te lossen.
Let op: er is een verschil tussen corrective action en preventive action.

Bij uitvoering kun je denken aan een stappenplan zoals hierna beschreven wordt:

Stap1
Omschrijf het probleem of fout nauwkeurig en geef de root cause hierbij aan.
definieer het probleem:
wat gebeurt er?
wat is het effect? gevolg?
Wat zou er moeten gebeuren?
Hoe kan het worden opgelost?

stap 2
Maak een lijst van de personen die aanspreekbaar zijn voor het resultaat van de corrective action
Wie zou verantwoordelijk moeten zijn?
indien van toepassing, Hoe moeten ze worden getraind om de verwachte taak uit te voeren?
Hoe gaan ze problemen rapporteren?
Aan wie gaan ze rapporteren?
Wanneer moeten ze gaan rapporteren?

stap3
Zorg voor eenvoudige meetbare oplossingen die de root causes aanpakken
wat moet er volgens de voorschriften worden gedaan?
Welke resources zijn beschikbaar?
Wat kan er redelijkerwijs worden bereikt?

stap4
Elke oplossing moet worden verbonden aan een verantwoordelijke persoon
Is het voor 1 persoon of moeten er meer worden aangewezen?
Is er een taakverdeling nodig?

stap 5
stel haalbare deadlines vast

stap6
leg voortdurend de voortgang van het plan vast