21 april 2024
Hidde Hietkamp
De Homeie 37
8621DN Heeg
mob: +31 622850109
mail@wcm.frl

Verbeterteams

Een verbeterteam is een projectmatig en bij voorkeur multidisciplinair samengesteld, 
tijdelijk team dat een concrete, nauw omlijnde opdracht krijgt om binnen de lopende processen/producten verbeteringen in te voeren. 
Het team analyseert de bestaande situatie, formuleert zelf verbeterstappen, ontwerpt een nieuwe procedure, 
test deze uit en past desgevallend opnieuw aan (PDCA). 
De nieuwe procedure wordt goed gedocumenteerd (A4-instructie) en geleerd aan de uitvoerenden. 
De nieuwe procedure wordt op regelmatige basis door de medewerkers zelf opgezet systeem geaudit.

Doel:
Een verbeterteam moet in de eerste plaats een efficientere productie/dienstverlening opleveren.
Daarnaast is de introductie van een verbeterteam in feite een start van een continu verbeterproces. 
De deelnemers aan een verbeterteam worden uit hun dagelijkse context (routine) gehaald en voor nieuwe uitdagingen geplaatst . 
Het verbeterteam is een samenhangend geheel, de deelnemers hebben grote autonomie in de uitvoering. 
Het betreft afwisselende taken (het team verdeelt zelf de taken, waarvan de meeste afwijken van de routinetaken). 
De medewerkers zijn expert in het onderwerp en de uitvoering, dus uitermate goed geïnformeerd.

Het inzetten van verbeterteams kan een aanzet zijn tot uitrol naar andere meer grootschalige acties op organisatieniveau. 
De kracht van een ‘werkend’ voorbeeld (gideonsbende). Het voordeel van dit gereedschap is 
dat de focus initieel niet ligt op het creëren van een beter leerklimaat, 
maar dat dit als een spin off wordt ervaren van een actie die ook meteen een positief effect heeft op het werkrendement. 
Het is gemakkelijk in te voeren, er zijn geen grote extra kosten voor bijvoorbeeld externe mensen. 
Het is een onmisbaar gereedschap in een proces van continu verbeteren.

Voorwaarden:
Het verbeterteam is een ad hoc team en werkt autonoom onder leiding van een coach. 
Het krijgt voldoende ruimte (tijd) en vrijheid om zijn eigen creatief proces te ontwikkelen en op gang te brengen. 
Out-of-the-box denken wordt gestimuleerd. 
Los van de gewone hiërarchie werken alle teamleden in het team op basis van ‘gelijkheid’. 
Men moet niet steeds de ‘best presterende’ meenemen, 
maar ook medewerkers met een zekere weerstand tegen veranderingsprocessen. 
Het verbeterteam wordt door het management gewaardeerd in zijn prestaties/resultaten. 
Men moet ervoor waken dat de doelstellingen niet te ruim gesteld worden, om de kansen op succes reëel te houden.

Waar in te zetten:
De tool is inzetbaar op de meeste probleemsituaties in de productie. 
In productieomgevingen zijn rendementsproblemen populair: 
bv het reduceren van stilstandtijden of het introduceren van nieuwe procedures, omstelmethodes, enz. 
Maar de aanpak kan veel breder worden ingezet. 
Er is eigenlijk geen beperking.