WCM.frl - kennis is gereedschap

voor elke uitdaging is er een tool

Algemene verbetertechnieken

Algemene verbetertechnieken zijn gereedschappen die niet specifiek 
voor een toepassing zijn ontworpen. 
Onder dit hoofdstuk zult u gereedschappen vinden die voor algemeen doel geschikt zijn.
De keuze voor de toe te passen tools is belangrijk in het boeken van resultaten. 
De beste keus zorgt voor de meest effectieve verbeterslag.
 

In het algemeen geldt dat eerst wordt vastgesteld wat het huidige niveau is, 
met daaraan gekoppeld de verbeterpotentie. 
Meestal levert deze zoektocht diverse mogelijke actiegebieden op. 
De grootste verbeterpotentie tegen de laagste investering kan het snelst resultaten opleveren. 
Hiermee creëer je enthousiasme om verder te gaan op het pad van continu verbeteren.

 

De algemene verbetertechnieken worden stuk voor stuk in de tabs hieronder behandeld.