WCM.frl - kennis is gereedschap

voor elke uitdaging is er een tool

WCM

WCM staat voor World Class manufacturing
Het houdt in dat een bedrijf produceert op wereldklasse niveau. 
Voor mij is het een bedrijfskundige gereedschapskist met voor vele situaties nuttige gereedschappen om processen te verbeteren. 
Het is door Toyota erg ver doorontwikkeld. 
De kunst is om de juiste gereedschappen op het juiste moment toe te passen. 
Hierdoor is het mogelijk om efficiency-verbeteringen door te voeren met ongekend goede resultaten.

WCM is grofweg te verdelen in 3 hoofdgroepen. 
WCM = LEAN + TPM + TQM.

LEAN = Lean Manufacturing (de slanke organisatie) 
TPM   = Total Productive Maintenance (de geoliede organisatie)
TQM   = Total Quality Management (de perfecte organisatie).

In deze verdeling zijn een aantal verbetermethodes te classificeren. 
In de hieronder gehangen tabs worden een aantal toegelicht. 
De keuze voor de te gebruiken tools is belangrijk in het boeken van resultaten.
De juiste keus zorgt voor de meest effectieve verbeterslag. 
De onjuiste keus zorgt voor veel kosten en inspanning, 
met daartegenover een laag verbetergehalte. 
In het algemeen geldt dat eerst moet worden vastgesteld wat het huidige niveau is, 
met daaraan gekoppeld de verbeterpotentie. 
Meestal levert deze zoektocht diverse mogelijke actiegebieden op. 
De grootste verbeterpotentie tegen de laagste investering kan het snelst resultaten opleveren. 
Hiermee creëer je enthousiasme om verder te gaan op het pad van continu verbeteren.
Dit lijkt logisch, maar is in de praktijk lastig om consistent volt te houden.