WCM.frl - kennis is gereedschap

voor elke uitdaging is er een tool

2 bin

2 bin is een eenvoudig bestelsysteem volgens het Pull-principe, 
waarbij men de bestelgrootte constant houdt en de bestelfrequentie varieert. 
De voorraad wordt verdeeld over twee gelijke partijen. 
De eerste is de grijpvoorraad en de tweede is de reservevoorraad. 
Wanneer de grijpvoorraad op is, het re-order point, wordt er een bestelling geplaatst; 
dit is het geval als de eerste partij verbruikt is. 
De kanban die hiervoor wordt gebruikt is de lege bin. 
De reservevoorraad wordt grijpvoorraad. 
De lege bak wordt gevuld en is vervolgens de reservevoorraad. 
Het kenmerk van het 2 Bin proces is dat de Bin (bak) een sturende functie heeft 
in het logistiek proces en waar de emballage (verpakking) wordt hergebruikt.

Bin 
Een Bin kan een veelvoud aan uitvoeringsvormen hebben. 
De uitvoeringsvorm is afhankelijk van het soort product. 
Bij kleine producten wordt vaak een bak als Bin gebruikt. 
In de figuur hieronder  is een volle en een lege Bin afgebeeld. 
De volle Bin, “BIN 1”, in de figuur bestaat uit een emballage vlak (1) met daarop twee kogels (2). 
Op de Bin is informatie (3) aanwezig die aangeeft wat en hoeveel de inhoud van de Bin moet zijn. 
Naast de volle Bin is een lege Bin “BIN 2” afgebeeld. 
De Bin is een signaal of een opdracht voor de ontvanger om deze te vullen.

    2 bin w1

Proces

A:  In situatie A ( zie figuur hieronder) zijn twee volle Bins afgebeeld. “BIN 1” en “BIN 2”. 

B:  Het 2 Bin proces begint met het “verbruiken” van het product uit de eerste Bin, stap B. 
      In dit voorbeeld is de grootte van de Bin 2 stuks. 

C:  Als er weer een product uit de Bin genomen wordt, stap C, ontstaat er een lege Bin. 

D:  De lege Bin wordt verstuurd om gevuld te worden, stap D. 

E:  De nog volle tweede Bin, BIN 2, wordt op oude plaats van de eerst Bin geplaatst, stap E. 

F:  Na verloop van tijd arriveert er een volle Bin, stap F. 

G:  Deze volle Bin kan dezelfde Bin zijn die eerder is weggestuurd (BIN 1) 
      of het kan ook zo zijn dat er meerder Bins in omloop zijn (BIN X). 
      Nadat de volle Bin op haar plaats is gezet, stap G, is de uitgangssituatie zoals in A afgebeeld ontstaan.

2 bin w2

 
Voordelen
Een van de voordelen van het 2 Bin proces is de eenvoud ervan. 
Er is geen enkel papier of automatiseringsproces noodzakelijk om het logistieke proces te laten plaatsvinden.

Nadelen 
Een nadeel is dat de Bin de sturing van het logistieke proces is. 
Is de Bin zoek of komt de Bin niet aan dan is er ook geen signaal dat er iets moet gebeuren. 
Dit is op te lossen door enige mate van automatisering  toe te passen en de lege bin te detecteren.

Geschiedenis
Het 2 Bin proces is een logistiek proces wat al zeer oud is en vaak onbewust wordt toegepast. 
Een voorbeeld is de lege melkfles bij de voordeur. 
Een ander voorbeeld is het tweede pak suiker in de voorraadkast thuis. 
Als dat wordt aangebroken, wordt een nieuw pak gekocht.

Bij Toyota is voor het eerst consequent het 2 Bin concept gebruikt om hun logistieke- en het productieproces te sturen. 
De Bin (bak) is tevens de opdracht (de kanban).

Bron: wikipedia