WCM.frl - kennis is gereedschap

voor elke uitdaging is er een tool

5S

5S staat voor gestandaardiseerd werken.

Gestandaardiseerd werken is de sleutel om verspillingen uit het proces te weren.
Het is belangrijk dat de mensen die het moeten uitvoeren (operators) erbij MOETEN worden betrokken.

Meestal wordt 5S geassocieerd met je “kamer” opruimen, maar dat is alleen maar de 1e S.
5S gaat veel verder dan alleen maar schoonmaken. 
Het gaat ook om routine op te bouwen samen met de medewerkers. 
Het concept wordt voorgelegd aan de medewerkers. 
Het invoeren is invoering van gestandaardiseerd werk. 
Hiermee krijgt de medewerker verantwoordelijkheid voor hun werkplek. 
Het handhaven is een kerntaak van het management. Denk hierbij aan de ploegbaas. 

De 1e S gaat om opruimen, maar de kern is beslissingen nemen. 
Alles op de werkplek wordt bekeken en beoordeeld op bruikbaarheid. 
Wat niet wordt gebruikt, wordt afgevoerd. 
Wat kapot is wordt gerepareerd en wat nodig is blijft op de werkplek. 

De 2e S gaat om opbergplekken voor de gereedschappen enz. 
Hier heeft het management de kans om te laten zien hoe snel ze het voor elkaar willen hebben.
Dit mag niet lang duren.
Het gereedschap moet zodanig zijn georganiseerd dat het met het juiste gemak te gebruiken is. 

De 3e S is bedoeld om gebreken zo snel mogelijk aan het licht te krijgen. 
Het gaat in wezen over controle en onderhoud. 
De machines, gereedschappen en onderdelen worden zodanig georganiseerd dat ze met het grootste gemak gebruikt kunnen worden. 
Het zijn vaak de kleine dingen die tellen in de werkomgeving van een operator.

Hier begint veelal de spraakverwarring. Het gaat niet over opruimen of orde en netheid, Het gaat vooral om onderhoud. 
Het schoonmaken van onderdelen en machines of productielijnen is de beste manier om te zoeken naar fouten en gebreken 
en te voorkomen dat er storingen zullen optreden. 
In rustige tijden maak je schoon om te voorkomen dat er gebreken optreden als het druk is. 
Als je bijvoorbeeld een plas olie vindt onder een machine, weet je dat er iets mis is en er een storing zal gaan komen. 
Bij het schoonmaken waarschuw je de TD en deze zorgt hier voor een oplossing. 
Het werkt zelfs bij mensen. Als je regelmatig aan functioneringsgesprekken doet en aan opleiding, 
zul je op mensen kunnen rekenen als het even spannend is. 
Bovendien zal een mens die goed in z’n vel zit, serieuzer met z’n werk bezig zijn. 

De 4e S gaat over het regelmatig uitvoeren van  de voorgaande 3 SS’en. 
Bijvoorbeeld: na het koken moet de keuken weer worden schoongemaakt. 
Het gaat over routines instellen. Bijvoorbeeld over het schoonmaken aan het einde van een dienst. 
Belangrijk is de discipline. Het moet een automatisme worden. Altijd in de zelfde volgorde. 

De 5e S Dit gaat over discipline. Hiermee zorg je ervoor dat het dagelijkse 5S-systeem wordt gestimuleerd en bijgehouden. 
Dit is een zaak van het management. Het is een kerntaak. Denk hierbij aan de ploegbaas. 
Je kunt dit uitvoeren door gebruik te maken van een audit-systeem. 
De uitvoering is vrij, maar moet er voor zorgen dat het 5S-systeem dag in dag uit wordt gehandhaafd. 
In onze westerse beschaving blijkt dit één van de moeilijkste onderdelen van LEAN te zijn. 
Er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven die hier 2 tot 5 jaar mee worstelen, of het niet van de grond krijgen. 
Volgens Japanse inzichten moet 5S eerst goed zijn doorgevoerd voor je aan andere verbeteringen kunt denken.

 medew verantw spreuk