WCM.frl - kennis is gereedschap

voor elke uitdaging is er een tool

OEE

OEE (Overall Equipment Effectivenes
OEE is een meetinstrument waarmee je in kaart brengt waar verspillingen in het proces zitten. 
De verspillingen zijn te onderscheiden in 3 verschillende types.
- beschikbaarheidsverliezen,
- prestatieverliezen,
- kwaliteitsverliezen 

OEE is een analysetechniek om in kaart te brengen hoe effectief productielijnen en machines zijn.  
De analyse levert meetbare verbeterpotentie op. 
Om te bepalen waar de meeste verliezen optreden, is het verzamelen van de juiste gegevens cruciaal. 
Hoe doe je dat, handmatig of automatisch?
Meetgegevens kunnen zowel handmatig als automatisch verzameld worden. 
Je kunt handmatig beginnen om later te automatiseren.
Bij handmatige data-verzameling gebruik je bijvoorbeeld een formulier dat door de operator wordt ingevuld. 
Dit wordt later ingevoerd in een systeem voor analyse.
Bij automatische data-verzameling worden de data door sensoren aangeboden 
die door de operator worden aangevuld met waarde-oordelen.
Hier wordt veelal online in een systeem de analyse gedaan.
De verspillingen worden gerangschikt in volgorde van grootte en impact.
De verspillingen worden vervolgens geelimineerd door verbeterteams.
Door continu de OEE te blijven meten, kun je de effecten van de verbeteringen direct vaststellen. 
Bovendien wordt elke nieuwe verstoring in het proces  direct geregistreerd

Dit is een voorbeeldberekening

OEE 1