WCM.frl - kennis is gereedschap

voor elke uitdaging is er een tool

VSM (Value Stream Mapping)

Dit gereedschap helpt je om de productie te levelen.
Het resultaat is een verkorting van de doorlooptijd, een verlaging van kosten en verbetering van kwaliteit.
De waarde die door een bedrijf wordt gecreëerd is een eindresultaat van een complex proces. 
Een serie van handelingen en activiteiten die waardestroom wordt genoemd.
Belangrijk is dat de klant, of deze nu intern of extern is, alleen geïnteresseerd is in de waarde die bij haar binnenkomt 
en niet in een gewogen gemiddelde van de moeite/energie die een organisatie heeft gedaan voor al haar producten, 
of de waarde daarvan die naar al haar klanten gaat.
Als we dit als een feit vaststellen, is het wonderlijk hoe lastig het is voor managers 
om zich te concentreren op de verbetering van de waardestroom van elk product 
voor elke klant en voor de organisatie waar hij voor werkt.
Toyota weet al jaren hoe je dit moet doen. 
Ze gebruiken hiervoor zgn. material flow diagrams. 
James. P. Womack, Mike Rother en John Shook hebben in 1998 een boek hierover geschreven 
en hebben het VSM (Value Stream Mapping) genoemd.
De 1e  stap bij het in kaart brengen is het vaststellen (identificeren) van een productfamilie. 
Dit is een groep van gelijke items die worden geproduceerd volgens dezelfde basisstappen 
en gebruik van de zelfde productieapparatuur in de organisatie. 
Mapping wordt veel gemakkelijker en de voordelen van mapping worden zo groot mogelijk, 
als hierover zorgvuldig wordt nagedacht en een juiste classificatie wordt gemaakt van de productfamilies.
De 2e stap, waarbij vaak A3 analyses worden gebruikt, is het vaststellen van het huidige probleem 
met het product gezien vanuit het standpunt van de klant en vanuit het standpunt van de organisatie. 
Bijvoorbeeld, de klant wil een lagere prijs en is van plan om naar een concurrent te gaan 
als de nieuwe prijs (gebaseerd op lagere kosten) niet kan worden geboden. 
Of de organisatie levert een acceptabele waarde aan de klant, maar met een te lage marge voor de eigen organisatie. 
Of er zijn chronische kwaliteitsproblemen. 
Of er is een hoog verloop onder de medewerkers die in het proces werken, 
als gevolg van stress die te maken heeft met de huidige werkwijze. 
Of er is een behoefte om de output significant te verhogen, zonder dat er zwaar wordt geïnvesteerd in machines en gebouwen.

Wat het probleem ook is, het is essentieel dat je overeenstemming hebt met de klant 
en met je organisatie over wat het probleem precies is, voordat je begint met mapping,

Laten we er van  uit gaan dat het probleem in de huidige waardestroom is geïdentificeerd. 
Dan is het tijd om langs de waardestroom te lopen en een tekening te maken van de huidige situatie, een CSM. 
CSM=(Current State Map). 
Idealiter wordt door een team gedaan waarin iedereen zit die een rol speelt in de waardestroom , 
zodat er een overeenstemming is over hoe het echt in z’n werk gaat. 
In sommige gevallen, is dat niet praktisch uitvoerbaar. 
Maar Lean-denkers hebben de ervaring dat het erg belangrijk is dat een klein team of zelfs 1 persoon de CSM maakt, 
het belangijk is dat je de waardestroom langs loopt van het enen eind naar het andere, 
zodat je de gehele waardestroom in kaart brengt en niets overslaat. 
Het alternatief van het geven van de opdracht aan een klein team of aan een individu, 
is om de waardestroom op te delen in segmenten. 
Echter dit geeft altijd onnauwkeurige resultaten die onbetrouwbaar zijn zelfs voor het team dat de CSM maakt.
Let op: het is belangrijk dat de CSM goed wordt gemaakt.

Vanuit de CSM wordt een gewenste situatie beschreven die de FSM=Future State Map wordt genoemd. 
Vervolgens worden alle acties genomen om vanuit de CSM naar de FSM te komen. 
Elke situatie is anders, waardoor er geen recept gegeven kan worden voor dit proces.
Er staan veel gereedschappen klaar om gebruikt te worden. 
Ook hier geldt dat het een iteratieproces is. 
Vasthoudend en consequent doorvoeren van verbeteringen (KaiZen) is belangrijk 
waarbij het borgen van verbeteringen essentieel is (PDCA).
Hieronder een voorbeeld van een VSM:

VSM voorbeeld