WCM.frl - kennis is gereedschap

voor elke uitdaging is er een tool

A4-instructie

Een instructie bestaat uit een richtlijn opgesteld voor een uit te voeren handeling. 
Wanneer men instructies geeft, wordt informatie over een bepaalde actie overgebracht. 
Dit kan zijn hoe, wanneer, of en op welke manier de actie plaats moet vinden

Instructies kunnen op diverse manieren aan diverse ontvangers overgebracht worden. 
Instructies zitten bijvoorbeeld bij een nieuw gekocht product, meestal in papieren vorm (handleiding). 
Instructies kunnen ook bestaan uit directe communicatie tussen mensen of dieren. 
Als iemand bijvoorbeeld Af! tegen zijn hond roept, is de hond geïnstrueerd dat hij moet gaan liggen. 
Klikt iemand op het printicoon in een tekstverwerker, wordt het programma geïnstrueerd het document af te drukken.
Instructies kunnen ook onderdeel zijn van een werkinstructie. 
Als de instructie op één A4-formaat papier passen spreken we van een A4-instructie. 
De kracht van een A4-instructie is dat het kort en bondig (moet) zijn. 
Dit voorkomt dat er onnodige informatie wordt gecommuniceerd en zorgt ervoor dat de instructie ter zake doende is.

Hier zijn voorbeelden van A4-instructie:

a4 instructie03

a4 instructie04

a4 instructie05

 

a4 instructie06

 

a4 instructie07