WCM.frl - kennis is gereedschap

voor elke uitdaging is er een tool

TQM

TQM (Total quality management) 
Vanuit de de kwaliteitsfilosofie wordt gekeken naar alle delen van het voortbrengingsproces 
om verspillingen op te sporen en te elimineren. 
Variatie in productie en bedrijfsprocessen wordt opgespoord en geëlimineerd. 
Doel is om de kans dat producten voldoen aan de eisen die de klant stelt, zo groot mogelijk te maken 
door verbetering van de voorspelbaarheid. 
Vooral complexe vraagstukken waar de oorzaak niet zo voor de hand ligt 
zijn met behulp van deze TQM-gereedschappen goed aan te pakken. 

Een belangrijk aspect is dat de kwaliteit van het product of proces of dienst meetbaar is. 
TQM (Total quality management) is gericht op voortdurende verbetering 
van algemene bedrijfsprestaties, 
en een focus legt op het voldoen aan klanteisen en de bedrijfsstrategie 

Bedrijfsprestaties 
De bedrijfsprestaties omvatten: 
leiderschap, kwaliteitsmanagement van leveranciers, 
vastlegging van visie en planning, evaluatie, procesbeheersing / verbetering,
productontwerp, verbetering van het kwaliteitssysteem, 
werknemersparticipatie, erkenning en beloning, opleiding / training, en klantgerichtheid. 

Principe van TQM 
Het centrale idee is dat het efficiënter is om alle activiteiten in éénmaal goed te doen.
Hiermee bespaart de organisatie tijd op correcties, mislukte producten 
en serviceverlening (zoals garantiereparaties). 
Hierdoor zou de organisatie uiteindelijk kosten besparen. 
Het is zowel toepasbaar binnen productiebedrijven als binnen dienstverlenende organisaties. 
Het doel van TQM is de goede dingen de eerste keer goed te doen 
en dat telkens weer. 
Hammet omschrijft 7 basisprincipes van TQM. 
1) De klant bepaalt de kwaliteit. 
2) Het verbeteren van kwaliteit vereist het opstellen van effectieve kwaliteit meetsystemen. 
    Zuivere gegevens zijn een vereiste en persoonlijke meningen dienen te worden uitgesloten. 
3) Mensen die binnen systemen werken creëren kwaliteit. 
4) Kwaliteit is een bewegend doel. Het vereist toewijding naar continue verbetering. 
5) Preventie in plaats van detectie is de sleutel tot het produceren van hoge kwaliteit. 
6) Kwaliteit moet in het ontwerp zitten en variaties moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten. 
7) Het topmanagement moet leiderschap bieden en alle kwaliteitsinitiatieven ondersteunen.

Een aantal TQM-stromingen maakt gebruik van PDCA-kwaliteitscirkels (Deming). 
TQM biedt incrementele veranderingen.