WCM.frl - kennis is gereedschap

voor elke uitdaging is er een tool

6-sigma

6sigma06


6- Sigma (zes sigma in het Nederlands) is een managementstrategie die oorspronkelijk door Motorola in 1986 in de VS ontwikkeld is. 

Het wordt in vele sectoren van het bedrijfsleven toegepast. 
6-Sigma poogt de kwaliteit van de resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren 
door de oorzaken van defecten of fouten te ontdekken en te verwijderen, 
om zo de variatie in de processen te reduceren. Het bestaat uit een verzameling van kwaliteitsmanagementmethodes, 
inclusief statistische methodes, en ontwikkelt een speciale infrastructuur van mensen binnen de organisatie 
("Black Belts", "Green Belts", etc.) die experts in deze methodes zijn. 
Elk 6-Sigma project binnen een organisatie volgt een vooraf gedefinieerde volgorde van stappen 
en heeft kwantificeerbare financiële doelstellingen (kostenverlaging en/of winstverbetering).

De term "6-Sigma" vindt zijn oorsprong in de terminologie zoals die gebruikt wordt in de productie-industrie, 
specifiek termen die geassocieerd zijn met statistische modellen of productieprocessen. 
De volwassenheid van een productieproces kan beschreven worden met een "sigma"-beoordeling, 
die het rendement aangeeft in het percentage van foutloze producten die geproduceerd worden. 
Een 6-sigma proces is een proces waarbij verwacht wordt dat 99,99966% van de producten foutloos is (3,4 fouten per miljoen). 
Motorola stelde het doel op "6-sigma" voor alle productieprocessen 
en dit werd de bijnaam voor alle bedrijfskundige en technische activiteiten om dit doel te bereiken.


6sigma01

6-Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek 
die een aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. 
Hierbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. 
Deze aanpak leidt tot het tegelijkertijd reduceren van kosten, 
het verhogen van de klanttevredenheid én het verkorten van de doorlooptijd. 
Hierbij wordt geïnvesteerd in uw eigen mensen en gebruik gemaakt van hun kennis en kunde. 
Lean Six Sigma biedt een framework waarmee een organisatie op een gestructureerde wijze continu kan verbeteren. 
Het implementeren van Lean Six Sigma geeft een organisatie een doelgerichte aanpak 
om de strategie om te zetten naar concrete resultaten en succesvoller te zijn dan haar concurrenten.

Lean Six Sigma projecten zorgen voor een duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat. 
Bedrijfsproblemen worden beter en blijvend opgelost. 
Het terugverdieneffect van een Lean Six Sigma traject varieert, maar is altijd een veelvoud van de investering. 
Een Return on Investment van vier voor een Green Belt training, 
uitgaande van de totale investering in tijd en geld, is eerder normaal dan uitzonderlijk. 
Succesvolle Lean Six Sigma implementatieprogramma’s behalen ROI’s van 40 tot zelfs 80. (bron: leansixsigma).

6sigma04