WCM.frl - kennis is gereedschap

voor elke uitdaging is er een tool

First Time Right

Het in één keer goed doen. 
Dat wil zeggen dat een product in één keer foutloos wordt geproduceerd, 
of een dienst foutloos wordt geleverd.

Het “First Time Right” of “Right First Time” (RFT) principe is afkomstig uit de Lean Six Sigma methodiek. 
De Lean Six Sigma methodiek is erop gericht meer controle te krijgen op bedrijfsprocessen.
Het uitgangspunt van Six Sigma is het voorkomen van fouten door de focus te leggen op de kwaliteit van de bedrijfsprocessen: 
“Do it right the first time”.