WCM.frl - kennis is gereedschap

voor elke uitdaging is er een tool

regelkring

Om processen te kunnen beheersen, dient aan twee voorwaarden te zijn voldaan. 
In de eerste plaats moeten normen zijn geformuleerd, waaraan de procesgang en de producten moeten voldoen. 
We spreken in dit verband over 'stuurvermogen'. 
Daarnaast moet de organisatie beschikken over voldoende en adequate beheersmaatregelen 
om te bewaken of de normen worden gerealiseerd en eventueel het proces bij te sturen.

De productnormen moeten zijn vertaald in zogenaamde procesnormen, 
normen waaraan de invoer, de doorvoer en de uitvoer van het proces moeten voldoen. 
Zo kunnen bijvoorbeeld, om een kwalitatief eindproduct op te leveren, 
eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de input van het proces.

De procesnormen worden door de beheersmaatregelen bewaakt. 
Beheersmaatregelen zijn te zien als regelkringen. 
Een regelkring bestaat uit het meten van de stand van zaken, 
het vergelijken van deze stand met een norm en het nemen van corrigerende acties indien tussen beide een verschil bestaat.

regelkring01regelkring02
Een voorbeeld van een regelkring is de Deming cirkel.

deming