WCM.frl

Hidde Hietkamp

mijn Visie

Mijn overtuiging is dat bedrijven 20% tot wel 50% effectiever kunnen worden op het gebied van bedrijfvoering,
door het invoeren van de principes van World Class Manufacturing.
Als de belangrijke KPIs gemeten worden
en vervolgens de juiste proces-verbetertechnieken worden toegepast om verspillingen te elimineren.
verbetert de effectiviteit binnen korte termijn met 20% tot 50%. 
Het verbeterpercentage wordt hoger afhankelijk van het niveau bij het begin van een verbetertraject. 
Bereidheid tot verbeteren moet aanwezig zijn. 
Hoe groter de drive, hoe groter de resultaten.

Ik ben ervaren in het verbeteren van effectiviteit, in het opsporen van verspillingen en deze te elimineren.
Ik zie binnen korte tijd waar verbeterpotentieel ligt.
Ik wil U helpen verspillingen te benoemen en te lijf te gaan.
U kunt mij inzetten om de effectiviteit te verbeteren.
Het gaat niet om harder te werken, maar om slimmer te werken.
Mag ik u helpen in uw groei tot een WCM -bedrijf?

                      wil is weg

 

mijn Missie

Elk bedrijf dat inkoopt, iets daaraan toevoegt en vervolgens verkoopt, kan verbeteren. 
Mijn competentie is het meetbaar maken van de prestaties. ( KPIs).
Dit laat tevens verbeterpotentieel zien.
Belangrijk vind ik het zichtbaar worden van verspillingen.
Op basis van deze meetwaarden kunnen we samen een plan maken, 
om het "proces" te verbeteren met een duidelijke kosten/baten analyse. 
Mijn kennis van en ervaring in het continu verbeteren. helpt u om World Class te worden
Mijn ervaring op gebied van LEAN kunt u inzetten om een grotere klantwaarde te creëren.
Op het moment dat verbeteringen niet meer mogelijk zijn, ben ik overbodig. 
De theorie is niet moeilijk. Ik wil het u leren
De theorie is voor iedereen toegankelijk. Ik wil u helpen het te vinden.
investeringen zijn niet nodig om grote stappen te kunnen maken.
U kunt de vruchten van het continu verbeteren plukken met mijn inzet.