WCM.frl - wat bied ik aan

mag ik u op weg helpen?

projectbegeleiding

projectbegeleiding zie ik als een traject op basis van uw specifieke wensen en eisen.
Een project kenmerkt zich door aanwezigheid van een projectplan,
met daarin duidelijk omschreven doelen en kaders.
Veelal brengen we diverse mijlpalen (meetpunten) in het projectplan aan.
Op deze mijlpalen wordt een tussenstand opgemaakt op behaalde resultaten en gemaakte kosten.
Dat zijn de momenten van bijsturing.
Een voorbeeld van een projectplan is hieronder gegeven.

voorbeeld van een projectplan:

- omschrijving van het onderwerp van het project.
- achtergrond en de randvoorwaarden
- "foto" van de huidige situatie
- beeld van de te bereiken situatie
- ontwikkeling van verbetervoorstellen en implementatieplan
- uitvoering van voorstellen en implementatie van verbeteringen in de organisatie.
- borging van de resultaten in de organisatie
- meting van verbeteringen en rapportage van deze verbeteringen
- rapportage bij het afsluiten van project.