WCM.frl - wat bied ik aan

mag ik u op weg helpen?

projectbegeleiding

projectbegeleiding is een traject op basis van uw specifieke wensen en eisen.
Een project kenmerkt zich door een goed omschreven projectplan,
met daarin duidelijk omschreven doelen en kaders.
Veelal zijn er diverse mijlpalen (meetpunten) in het projectplan opgenomen.
Op deze mijlpalen wordt een tussen-evaluatie gehouden op behaalde resultaten en gemaakte kosten.
Op die momenten is bijsturing mogelijk.
Een voorbeeld van een projectplan is hieronder gegeven.

voorbeeld van de inhoud van een projectplan:

- omschrijving van het onderwerp van het project.
- achtergrond en de randvoorwaarden
- "foto" van de huidige situatie
- beeld van de te bereiken situatie
- ontwikkeling van verbetervoorstellen en implementatieplan
- uitvoering van voorstellen en implementatie van verbeteringen in de organisatie.
- borging van de resultaten in de organisatie
- meting van verbeteringen en rapportage van deze verbeteringen
- rapportage bij het afsluiten van project.